ایزوگام درجه یک

ایزوگام چیست ؟

استفاده از ایزوگام برای عایق کاری بام و دیوار چه مزایا و معایبی دارد و ساختار ایزوگام و سابقه استفاده از آن چیست ؟